Реми Варна БГ

Счетоводни и финансови услуги

Реми Варна БГ предлага широка гама от услуги – от регистрация на фирми, текущо/годишно
счетоводно и данъчно отчитане, до съдействието по изготвянето на документи
по Европроекти и реализацията им.

Нашите услуги

Комплексно счетоводно обслужване

Ефективни решения на финансово-счетоводните и осигурителни казуси, постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние, цялостна защита на интересите на фирмите пред държавните институции.

Регистрация на фирма

Всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице. Регистрация по ДДС на фирми и ежемесечно счетоводно обслужване.

Заличаване на фирма

Съдействие за стъпките, необходими за заличаването на вашата фирма, изготвяне и подаване на документи в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Извършване на промени на фирми регистрирани в Търговския регистър..

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и приложения към тях. Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ).

Личен състав - Труд и Работна Заплата

Изготвяне на работни графици съобразени с нормативните изисквания, предоставяне на периодични справки за задължения към доставчици и вземания от клиенти.

Консултации и
Европроекти

Проекти и участия в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, цялостна защита на интересите на фирмите пред държавните институции.
.

Имате нужда от индивидуална оферта?

Свържете се с нас и ние ще изготвим оферта за специфичните Ви нужди!

Цени на счетоводни услуги

Ако за Вас на дневен ред стои въпроса със счетоводните услуги, не се колебайте да се свържете с нас! В сайта има публикувана достатъчно контактна информация – телефони, имейли и адрес. Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората! След като се свържете с нас и ни запознаете с Вашата дейност и очаквания, ние ще се постараем да Ви изложим нашето мнение за най-удачното за Вас решение и услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни, както и тяхната офертна цена и евентуалните отстъпки, които бихме могли да Ви предоставим към конкретния момент.

Предлагаме на вашето внимание примерни базови цени.

За нас

Реми Варна БГ ООД е счетоводна кантора от 20 години, специализирана в различни професионални дейности. Ние предлагаме счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации. Екипът на счетоводна кантора Реми Варна се състои от високо-квалифицирани и мотивирани професионалисти, притежаващи отлични комуникативни и аналитични качества.

Нашият екип

Ели Господинова

Управител
Още за Ели

Ели Господинова

Управител

Собственик на 75% от капитала на Реми Варна БГ ООД.

Родена на 23.01.1967г. в гр. Варна

Завършила УНСС – гр. София
с образователно-квалификационна степен магистър по ИКОНОМИКА
със специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
и Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр.Русе
с образователно-квалификационна степен Магистър Инженер в транспорта
със специалност ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА.


Владее Руски език.

Занимава с Аутсорсинг (изнесено) счетоводно обслужване на фирми от повече от 20 години.
Притежава задълбочени знания и умения в професионална си област.

Разработва професионални решения на нови или много сложни бизнес-казуси, които не могат да бъдат решени с помощта на съществуващи методи или подходи, а ползвайки ноу-хау.

Търсена е като експерт, който предоставя консултации или решения в своята професионална област.

Има информация за най-модерните технологии и съвременни стандарти на работа в своята професионална област. Гарантира, че хората в кантората разбират как работата им е свързана с мисията на бизнеса. Демонстрира гордост от екипа си и насърчава членовете му да се чувстват добре с постиженията си. С множеството лични и бизнес познанства развива, поддържа и укрепва партньорства с други хора, които могат да предоставят информация, помощ и подкрепа.

Стефан Господинов

Заместник управител, специалист и техническа поддръжка
Още за Стефан

Стефан Владимиров Господинов

Заместник управител, специалист и техническа поддръжка

Собственик на 25% от капитала на Реми Варна БГ ООД

През 2006г. завършва Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” гр. Варна.

През 2010г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по Икономика
със специалност „Счетоводство и контрол”

През 2017г. завършва Артин Вижън Филм Академи –специалност Кинематография

От 2010г. притежава диплом за високо ниво на владеене на английски език от университет в Кеймбридж.

Изключителен професионалист с висока мотивация и квалификация, който притежава задълбочени знания и умения в професионална си област.

Непрекъснато се стреми към нови умения и разширяване на знанията.

Изключително коректен в колектива, обаятелен и общителен.

Притежава добри комуникативни способности.

Подпомага за развитието
и доразработването на идеи от останалите членове. Адаптира се към променящите се изисквания, среда и информация. Мотивира екипа към постигането на по-добри резултати.

Допринася за добрия дух, настроение и атмосфера в груповата работа.

Катерина Господинова

Управител счетоводни услуги
Още за Катерина

Катерина Господинова

Оперативен счетоводител

Родена 20.06.1998г. в гр.Варна.

През 2017 г. Завършва Първа езикова гимназия Варна с немски език.

През 2021 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по Икономика
със специалност СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ.

Изключителен професионалист с висока мотивация и квалификация, който притежава задълбочени знания и умения в професионална си област.

Успешно успява да създаде и обясни стратегически работна цел, която е в синхрон с бизнес мисията на компанията. Притежава отлични компетенции за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност. Талантлива и амбициозна млада дама, която непрекъснато търси начини да надгражда знанията и уменията си, за да расте успешно в кариерата. Демонстрира разбиране на екипните цели и задачи и подпомага за това. Показва отдаденост към груповия процес. Адаптира се към променящите се изисквания, среда и информация. Допринася за добрия дух, настроение и атмосфера в груповата работа.

Владее перфектен английски и немски език.

Ивелина Панова

Главен счетоводител, ТРЗ
Още за Ивелина

Ивелина Панкова Панова

Главен счетоводител, ТРЗ

Родена 29.11.1988г. в гр.Варна

През 2007 г. Завършва Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” гр. Варна

През 2011 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по Икономика
със специалност ФИНАНСИ.

През 2012 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по Икономика
със специалност „Счетоводство и контрол”.

Владее английски и немски език.

Притежава задълбочени знания и умения в професионална си област.

Изключителен професионалист с висока мотивация и квалификация. Притежава добри комуникативни способности. Подпомага за развитието и доразработването на идеи от останалите членове.

Стреми се към нови умения и разширяване на знанията. Участва активно в професионалната асоциация в сферата на счетоводните услуги, чете търговски издания, следи актуализацията и промените в Българското законодателство.

Отлично познава Националните и Международни Счетоводни Стандарти. Показва на клиентите, че е готова да работи с тях, за да отговори на техните нужди. Намира начини за измерване, проследяване и удовлетворяване нуждите на клиентите и техните служители.

Изключително коректна в колектива, обаятелна и общителна.

Показва отдаденост към груповия процес. Адаптира се към променящите се изисквания, среда и информация. Допринася за добрия дух, настроение и атмосфера в груповата работа.

Инициативността ѝ засилва професионалната ѝ репутация. Млада амбициозна дама с висока самооценка!

Емел Хасанова

Главен счетоводител, ТРЗ
Още за Емел

Емел Османова Хасанова

Главен счетоводител, ТРЗ

Родена 09.02.1990г. в гр.Варна

През 2009 г. Завършва Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” гр. Варна.

През 2013 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по Икономика
със специалност Счетоводство и контрол.

През 2014 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по Икономика
със специалност „Публични финанси”.

Владее английски и турски език.

Притежава позитивна професионална идентичност. Изключителен професионалист с висока мотивация и квалификация.
Участва активно в професионалната асоциация в сферата на счетоводните услуги, чете търговски издания, следи актуализацията и промените в Българското законодателство.

Отлично познава Националните и Международни Счетоводни Стандарти.

Непрекъснато се стреми към нови умения и разширяване на знанията. Изключително коректна в колектива, обаятелна и общителна.

Притежава добри комуникативни способности. Демонстрира разбиране на екипните цели и задачи и подпомага за това.

Показва отдаденост към груповия процес. Допринася за добрия дух, настроение и атмосфера в груповата работа.

Инициативността ѝ засилва професионалната ѝ репутация. Млада амбициозна дама с висока самооценка.

Даяна Тодорова

Счетоводител
Още за Даяна

Даяна Илиева Тодорова

Счетоводител

Родена 23.02.1996г. в гр.Варна.

През 2015 г. Завършва Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” гр. Варна.

През 2021 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по Икономика със специалност СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ.

Притежава позитивна професионална идентичност. Притежава добри комуникативни способности. Демонстрира разбиране на екипните цели и задачи и подпомага за това. Показва отдаденост към груповия процес. Адаптира се към променящите се изисквания, среда и информация.

Инициативността ѝ засилва професионалната ѝ репутация. Млада амбициозна дама с висока самооценка!

Донка Арсова

Счетоводител
Още за Донка

Донка Николова Арсова

Счетоводител

Родена 08.04.1994г. в гр. Стара Загора.

През 2013 г. Завършва Средно училище „Максим Горки“ гр. Стара Загора с руски и английски език.

През 2019 г. завършва Икономически университет гр. Варна
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по Икономика
със специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ.

Притежава позитивна професионална идентичност. Непрекъснато се стреми към нови умения и разширяване на знанията. Изключително коректна в колектива, обаятелна и общителна. Показва отдаденост към груповия процес. Участва активно в професионалната асоциация в сферата на счетоводните услуги, чете търговски издания, следи актуализацията и промените в Българското законодателство.

Инициативността ѝ засилва професионалната ѝ репутация. Млада амбициозна дама с висока самооценка!

Нашите клиенти

Ние уважаваме клиентите си, честни, достъпни и приятелски настроени сме, обичаме работата си, изпълняваме ежедневните си задачи с висок професионализъм и заслужено печелим доверието им! Стремим се те да получат всичко, което нашата специализация предполага, като поемаме и ангажименти, извън класическите представи за счетоводната дейност.

Свържете се с нас

Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората! След като се свържете с нас и ни запознаете с Вашата дейност и очаквания, ние ще се постараем да Ви изложим нашето мнение за най-удачното за Вас решение и услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни.

Телефон:
052-919-929

Имейл:
remi.varna.bg@gmail.com

От 02.09.2020 г.. “РЕМИ ВАРНА БГ ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11118-C01
Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата стойност на проекта е 8 370.00 лв., от които 7 114.50 лв. европейско и 1 255.50 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиято за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Всички права запазени Реми Варна БГ (y) | Политика за използване на бисквитки