Регистрация на фирма

Откриване на фирма

С дългогодишния си опит, счетоводна кантора Реми Варна БГ ООД се специализира в различни професионални дейности. Ние предлагаме регистрации на фирми и последващите счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, обхващащи всички бизнес сектори в сферата на всякакъв вид услуги, търговия и производство. Ние ви съдействаме за всички стъпки, необходими за регистрация на нова фирма и ви съветваме за детайлите. Специализирани сме в ТРЗ и трудово-правни взаимоотношения.

Реми Варна БГ ООД спомага за управлението и разрастването на вашия бизнес като ви предоставя качествени и ефикасни услуги, отговарящи на вашите нужди. Ние ви предлагаме ефективни резултати и гъвкава система на работа, която да отговори на установените ви принципи, така че да можете да управлявате по начин, който спомага за положителното и успешно развитие на бизнеса ви. Ние предлагаме консултации за регистрации на фирми.

Ние ви подсигуряваме сигурна и актуална информация, тъй като следим за важни промени в данъчното и финансово законодателство. Предлагаме изнесено аутсорсинг счетоводно обслужване на фирми в цялата страна като работим с финансовите и държавните институции електронно.
Консултации за нашите клиенти извършваме на място в кантората, както и онлайн.

С какво можем да ви помогнем

  • Изготвяне и подаване на документи за регистрация на фирма (откриване на фирма)
  • Съдействие при избор на подходяща организационна форма
  • Регистрация на самоосигуряващо се лице
  • Изготвяне на договор за управление и контрол
  • Регистрация и дерегистрация по ДДС
  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви
  • Подаване на документи за промени в Търговски Регистър
  • Ежемесечното отразяване на всички стопански операции

Имате нужда от индивидуална оферта?

Свържете се с нас и ние ще изготвим оферта за специфичните Ви нужди!

Регистрация на юридическо лице - какво следва?

Ние извършваме всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице (Агенция по вписванията, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и др.) Подготвяме всички необходими документи за регистрацията на вашата фирма. Съдействаме за избора за организационна форма – ЕООД, ООД, ЕТ, свободна професия и др. и за необходимостта от регистрация по ЗДДС.

След вписването на фирмата ние се заемаме с ежемесечното отразяване на всички стопански операции в съответствие със Закон за счетоводството, Национални и Международни счетоводни стандарти. Изготвяме и подаваме необходимите декларации съгласно законовите изисквания, посочени в ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица).

Изготвяме отчети, отразяващи обективно текущото финансово състояние на фирмата, както за личните цели на клиентите си, с цел анализ и оптимизация, така и с цел представянето им пред различни финансови и държавни институции. Представляваме клиентите си пред пред данъчната администрация и защитаваме интересите им.

Ако се нуждаете от промени при учредяване и вписване на юридическо лице в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ние изготвяме и подаваме документи за вписване на промяната. Предлагаме и заличаване на фирми в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Клиентите за нас

Професионално отношение и отлични услуги. Препоръчвам ги на всички мои познати.
Румен С.
Маркетинг специалист

Свържете се с нас

Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората! След като се свържете с нас и ни запознаете с Вашата дейност и очаквания, ние ще се постараем да Ви изложим нашето мнение за най-удачното за Вас решение и услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни.

Често задавани въпроси

Да, извършваме всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице (Агенция по вписванията, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и др.) Подготвяме всички необходими документи за регистрацията на вашата фирма. Съдействаме за избора за организационна форма – ЕООД, ООД, ЕТ, свободна професия и др. и за необходимостта от регистрация по ЗДДС.

А след вписването на фирмата ние се заемаме с ежемесечното отразяване на всички стопански операции в съответствие със Закон за счетоводството, Национални и Международни счетоводни стандарти, както и изготвяме и подаваме необходимите декларации съгласно законовите изисквания

В рамките на един ден, ние провеждаме консултация с вас и изготвяме документите за регистрацията. След като имате открита набирателна банкова сметка за учредителен капитал, подаваме документите в Търговския регистър, чиито срок за регистриране на фирма е от 2 до 3 дни. При предварително уговорена среща, ние изпълняваме стъпките за един ден и след срока на Търговския регистър (2-3 дни) фирмата е регистрирана.

Да, извършваме промени при вписани юридически лица в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Ние изготвяме и подаваме документи за вписване на промяната. Предлагаме и заличаване на фирми в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Всички права запазени Реми Варна БГ (y) | Политика за използване на бисквитки