Счетоводно обслужване

Ние предлагаме пълен набор от счетоводни услуги

Реми Варна БГ ООД е счетоводна кантора с над 20 годишен опит, специализирана в различни професионални дейности. Ние предлагаме счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, обхващащи всички бизнес сектори в сферата на всякакъв вид услуги, търговия и производство. Специализирани сме в ТРЗ, трудово-правни взаимоотношения, онлайн услуги и търговия, съдействие при европроекти и административни услуги при регистрации, пререгистрации и заличаване на фирми.

Тъй като бизнесът е динамичен и вие се нуждаете от бързи решения и ефективни резултати, Реми Варна БГ ООД ви предоставя качествени и ефикасни услуги, които напълно отговарят на нуждите на вашата организация и спомагат за управлението и разрастването на вашия бизнес.
Реми Варна БГ ООД предлага гъвкава система на работа за различните видове дружества и фирми, която да отговори на установените принципи, така че да можете да управлявате по начин, който спомага за положителното и успешно развитие на бизнеса ви. По всяко време изготвяме справки поискани от клиента.

Ние следим за важни промени в данъчното и финансово законодателство, с което ви подсигуряваме сигурна и актуална информация. Предлагаме изнесено аутсорсинг счетоводно обслужване на фирми в цялата страна като работим с финансовите и държавните институции електронно.
Консултации за нашите клиенти извършваме на място в кантората, както и онлайн.

С какво можем да ви помогнем

 • Регистрация на фирма. Регистрация по ДДС и чл.97а по ДДС
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви
 • Ежемесечното отразяване на всички стопански операции
 • Изготвяне на фактури и изпращане по електронна поща
 • Обработване на отчетите от касовите апарати
 • Обработване на извлеченията от банковите сметки
 • Обработване на документи за командировки
 • Подаване на месечни данъчни декларации съгласно законовите изисквания.
 • Подаване на ДДС декларации, VIES и Интрастат декларации
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и данъчна декларация с определяне размера на корпоративния данък
 • Комуникация и представляване пред проверяващите държавни органи
 • Промени в регистрирани фирми
 • Заличаване на фирми

Имате нужда от индивидуална оферта?

Свържете се с нас и ние ще изготвим оферта за специфичните Ви нужди!

Счетоводни услуги за физически и юридически лица

Ние ви предлагаме и осигуряваме пълно счетоводно обслужване, всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице (Агенция по вписванията, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и др.), както и съхранение на вашите първични счетоводни документи и ежемесечно отразяване на всички стопански операции в съответствие със Закон за счетоводството, Национални и Международни счетоводни стандарти.

Изготвяме и подаваме необходимите декларации съгласно законовите изисквания, посочени в ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), КСО (Кодекс за социално осигуряване) ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица); НСИ (Национален статистически институт); ЗТР (Закон за търговския регистър).

Изготвяме месечни, тримесечни, шестмесечни отчети, отразяващи обективно текущото финансово състояние на фирмата, както за личните цели на клиентите си, с цел анализ и оптимизация, така и с цел представянето им пред различни финансови и държавни институции. Представляваме клиентите си пред пред данъчната администрация и защитаваме интересите им.

Организираме годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.

Клиентите за нас

Професионално отношение и отлични услуги. Препоръчвам ги на всички мои познати.
Румен С.
Маркетинг специалист

Свържете се с нас

Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората! След като се свържете с нас и ни запознаете с Вашата дейност и очаквания, ние ще се постараем да Ви изложим нашето мнение за най-удачното за Вас решение и услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни.

Често задавани въпроси

Да, задължително. Всяка фирма има нужда от счетоводител. Предимството на счетоводното обслужване в нашата кантора е, че на база дългогодишния ни опит и клиентите с различните професионални дейности в сферата на всякакъв вид услуги, търговия и производство, сме специализирани, компетентни и опитни във всякакъв вид ситуации и препоръките, които даваме.

На база придобития ни опит, освен счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, ние предлагаме и анализ на икономическото състояние на вашата фирма и последващи индивидуални стратегии за оптимизиране, разрастване и постигане на по-високи финансови резултати за вашия бизнес.

Да, предлагаме. Ние работим изцяло електронно, като подаваме документи в НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и други с цифров сертификат за електронен подпис.

С цел вашето удобство и улеснение след като месеца е приключил вие избирате как да ни предоставите документите си: изпратени по електронна поща, изпратени по куриер или предоставени на място в кантората.

Когато имате нужда от консултация се уговаряме за среща по удобен за вас начин – разговор по телефона, видеосреща в онлайн стая или на място в кантората.

Счетоводните услуги, които предлагаме са описани в нашия ценоразпис с базови цени. Компонентите за определяне на цени за счетоводни услуги са комплексни, но основно, цените се определят, в зависимост от наличието на регистрация на фирмата по ЗДДС или не, от броя счетоводни документи на месец, които ни предоставяте, броя на персонала, броя на банкови сметки на дружеството, както и други фактори.

Всички права запазени Реми Варна БГ (y) | Политика за използване на бисквитки